"Üsküdar'da Mimar Sinan'ı Anmak" Yarışması Kolokyumu

"Üsküdar'da Mimar Sinan'ı Anmak" Yarışması’nın kolokyumu 13 Haziran 2021 Pazar günü, saat 16.00’da çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

"Üsküdar'da Mimar Sinan'ı Anmak" Yarışması’nın kolokyumu 13 Haziran 2021 Pazar günü, saat 16.00’da çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel ve İstanbul Planlama Ajansı Genel Sektereteri Oktay Kargül’ün açılış konuşmalarıyla başlayan, Hüseyin Kahvecioğlu moderatörlüğündeki kolokyumda jüri ve yarışma katılımcıları yarışmayla ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Jüri tarafından, meydanın; sanat, tasarım ve mimarlık arakesitinde, çelişkili ve kaotik bünyesinin barışçıl bir düzene kavuşturulmasının amaçlandığı dile getirildi.  

Kolokyumda, yarışma katılımcıları yarışma değerlendirme süreçleriyle ilgili eleştirilerini paylaştı. Teslim edilen 79 projenin çok kısa bir zamanda değerlendirilmesi eleştirildi ve değerlendirme sürecinde katılımcıların göstermiş olduğu dikkatin jüri tarafından gösterilmemiş olduğu yorumu yapıldı. Jüri raporlarında eleştirilerin özgün olmaması ve yetersizliği ile ilgili çekinceler dile getirildi. Değerlendirme süreçlerindeki jüri tavırlarının yarışmalar kurumuna zarar verdiği değerlendirmesi yapıldı.

Yarışma şartnamesinde müdahale edilmemesi gereken alanlar olarak tanımlanmış alanlarda müdahalelerde bulunmuş projelerin ödül gruplarında yer alması kolokyumda katılımcılar tarafından jüri değerlendirme süreçlerine yönelik getirilen başka bir eleştiri oldu.

Yarışma konusu itibariyle disiplinlerarası geliştirilecek bilgi ve deneyim paylaşımlarının önemi dile getirilirken, bu paylaşımın yetersizliği de eleştirildi. Sanatçıların katılımının az olmasına dikkat çekildi.

Jüri değerlendirmesi üzerine yapılan eleştirilerin yanısıra yarışma konusu ile ilgili olarak yeterli ve besleyici tartışmaların yapılmadığı fikri paylaşıldı.

Kolokyumda dile getirilen eleştiri ve değerlendirmelerin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

"Üsküdar'da Mimar Sinan'ı Anmak" Çevrimiçi Kolokyumu