19 Eylül 2011

Yarışmanın açıldığı tarih

22 Kasım 2011

Yarışmaya son katılıma tarihi

İstanbul

Yarışmanın düzenlendiği yer

Yarışma sona erdi
Sonuç açıklandı
Uygulandı,Hizmet veriyor
Yarışmayı düzenleyen idare Şişli Belediyesi
Yarışmanın tipi Kültür Merkezi
Yarışmanın şekli Ulusal
Yarışmanın yöntemi Tek aşamalı
Yarışmaya ait çekinceler

Mimarlar Odası'nın yarışmayla ilgili açıklaması: "Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu 20 Ekim 2011 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Şişli Belediyesi tarafından ilan edilen Şişli Halide Adıp Adıvar Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması'nı desteklememe kararı almıştır. Şişli Belediyesi tarafından 19 Eylül 2011 tarihinde ilan edilen ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. Maddesi ile 13.08.2004 tarih ve 25552 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği'ne dayanarak düzenlendiği yarışma ile ilgili olarak yönetmeliğe aykırı hususlar tespit edilmiştir. Mimarlık hizmetleri elde etme yöntemi olarak yarışmaların teşvik edilmesi konusundaki çabalarının önemli olduğu vurgusu ile, yarışma sürecinin olumsuz etkilenmemesi için tespit edilen hususların düzeltilmesi ve yeniden değerlendirme yapılması yönünde Şişli Belediyesi'ne 22 Eylül 2011 tarih ve 06/4092 sayılı resmi bir yazı iletilmiştir. İlgili yazıda; yarışmanın ilanının ilgili yönetmeliğin 14.maddesi uyarınca gerçekleşmediği, ayrıca web sitesinde ilan edilen yarışma takvimine göre, 19 Eylül 2011 tarihinde ilan edilen yarışmanın 29 Ekim 2011 tarihinde sonuçlanması öngörüldüğü, ancak ilgili yönetmeliğin 16.maddesi uyarınca yarışmanın ilanı ile projelerin teslimi arasında en az 60 (altmış) gün olması gerektiği ifade edilmiştir. Aynı yazıda jüri belirleme esasları ve jüri sayıları ile ilgili olarak şu ifadeler yer almaktadır: "Yönetmeliğin 18. Maddesinde 'Asli jüri üyelerinin; beş (5) kişilik jürilerde en az biri, yedi (7) kişilik jürilerde en az ikisi, yedek jüri üyelerinin ise en az biri Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin ilgili meslek odasından istenecek iki katı aday listesinden idarelerce seçilerek atanır.' ifadesi yer almaktadır. Ancak, yarışmanın hazırlık sürecinde Mimarlar Odası bilgilendirilmemiş ve jüri üyesi talebinde bulunulmamıştır. Bu durumda ilan edilen jüri üyeleri içerisinde meslek odası temsilcisi yer almamaktadır. Jüri sayıları göz önüne alındığında, ilan edilen yarışmada, Danışman Jüri üyeleri 8 kişiden, Asıl jüri üyeleri 7 kişiden oluşturulduğu görüşmüştür. İlgili yönetmeliğin 22.maddesi uyarınca, 'Danışman üyelerin sayısı asli üyelerin sayısını geçemez.' ifadesine aykırıdır. Şişli Belediyesi'nin 23 Eylül 2011 tarih ve 2011/8-1596/25043 sayılı cevabi yazısı; 'Yarışmanın ilanında belirtilen 4734 sayılı KİK'nun ilgili yönetmeliğinin 10.maddesi uyarınca, yarışmanın ilanı ile projelerin teslimi arasında en az 60 gün olması gerekmekte denilmektedir. Proje yarışma ilanımızın tarihi 19 Eylül 2011, projelerin teslim tarihi ise 22 Kasım 2011'dır. İlan ve proje teslim süresi arasındaki gün sayısı buna göre 63 gündür. Jüri belirleme esaslarında jüri sayıları ile ilgili düzeltme yapılmıştır. Danışman jüri sayısı 7'dir.' şeklindedir. İdarenin bu süreçte yaptığı düzenlemelere rağmen, yukarıda belirtilen tüm bu değerlendirmelere göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. Maddesi ile 13.08.2004 tarih ve 25552 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği'ne aykırı uygulamalar nedeniyle, yarışma Mimarlar Odası tarafından uygun görülmemektedir. Meslektaşlarımızı, yarışmaya katılmaları halinde yaşayabilecekleri mağduriyetler ve yarışma sürecine ilişkin hukuki sorunlar ile ilgili bilgilendirme yükümlülüğü ile Mimarlar Odası olarak yarışmayı desteklemediğimizi önemle belirtiriz."

Yarışmanın yönetmeliği Kamu İhale Kanunu

Ödüller

1. ÖDÜL

2. ÖDÜL

3. ÖDÜL

EŞDEĞER MANSİYON

EŞDEĞER MANSİYON

EŞDEĞER MANSİYON