06 Aralık 2017

Yarışmanın açıldığı tarih

26 Şubat 2018

Yarışmaya son katılıma tarihi

Yarışmanın düzenlendiği yer

Yarışma sona erdi
Sonuç açıklanmadı
Yarışmayı düzenleyen idare İzocam
Yarışmanın türü Öğrenci Projesi Yarışması
Yarışmanın şekli Ulusal
Yarışmanın yöntemi İki aşamalı