22 Kasım 2011

Yarışmanın açıldığı tarih

09 Ocak 2012

Yarışmaya son katılıma tarihi

Ankara

Yarışmanın düzenlendiği yer

Yarışma sona erdi
Sonuç açıklanmadı
Yarışma iptal edildi
Yarışmayı düzenleyen idare TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Yarışmanın tipi Öğrenci Evi
Yarışmanın türü Fikir Projesi Yarışması
Yarışmanın şekli Ulusal
Yarışmanın yöntemi Tek aşamalı
Yarışmaya ait çekinceler

"Yenimahalle Belediye Meclisinin 6 Nisan 2010 tarih- 314 sayılı ve 4 Ocak 2011 tarih - 15 sayılı kararlarına istinaden mülkiyeti Yenimahalle Belediye Başkanlığına ait 43504 ada 1 parsel üzerinde TMMOB tarafından öğrenci evi ve sosyal tesis yaptırılması için Nisan 2011 tarihinde Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Yenimahalle Belediyesi arasında bir protokol imzalanmıştır. TMMOB bünyesinde diğer oda temsilcileri ile yapılan görüşmeler neticesinde Mimarlar Odası bu proje kapsamında mimari projelerinin elde edilmesi sorumluluğunu üstlenmiş olup, bunu üyelerine açık bir yarışma ile gerçekleştirme öngörüsüyle TMMOB Öğrenci Evi Mimari Proje Fikir Yarışmasını 22 Kasım 2011 tarihinde ilan etmiştir.

Ancak Yenimahalle Belediyesi'nin TMMOB'ye gönderdiği 2 Aralık 2011 tarihli yazı ile protokolün Belediye Meclis Kararı ile iptal edildiği bildirilmiştir. Bu gelişme nedeniyle TMMOB Yönetim Kurulu'nun 10 Aralık 2011 tarihli toplantısında, Yenimahalle Belediyesi'nin protokolü geçersiz saydığına ilişkin Meclis kararı ile ilgili olarak yasal sürecin başlatılmasına ve Mimarlar Odası tarafından açılan TMMOB Öğrenci Evi Mimari Proje Fikir Yarışmasının durdurulmasına karar verilerek, alınan karar 12 Aralık 2011 tarihli yazı ile Mimarlar Odası'na bildirilmiştir.

Yarışmaların, yapı ve mimar seçiminde en verimli yöntemlerden biri olduğu düşüncesini yayma çabası ile açılan yarışmanın; yarışma konusu arsanın tahsisinin iptaline bağlı olarak devam ettirilmesinin ve sonuçlandırılmasının hukuken olanaklı olmaması nedeniyle TMMOB Öğrenci Evi Mimari Proje Fikir Yarışması'nın iptal edildiği meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulur."

YARIŞMA İLE İLGİLİ DIŞ BAĞLANTILAR

http://www.arkitera.com/haber/9369/yarismasi-iptal-edilen-tmmob-ogrenci-evinin-temeli-atildi