01 Ocak 2019

Yarışmanın açıldığı tarih

06 Mart 2019

Yarışmaya son katılıma tarihi

Milano

Yarışmanın düzenlendiği yer

Yarışma sona erdi
Sonuç açıklanmadı
Yarışmayı düzenleyen idare Saint Gobain, İzocam, Milano Belediyesi
Yarışmanın tipi Kentsel Tasarım
Yarışmanın türü Öğrenci Projesi Yarışması
Yarışmanın şekli Uluslararası
Yarışmanın yöntemi İki aşamalı