07 Ekim 2019

Yarışmanın açıldığı tarih

15 Ocak 2020

Yarışmaya son katılıma tarihi

Tercihli

Yarışmanın düzenlendiği yer

Yarışma sona erdi
Sonuç açıklanmadı
Yarışmayı düzenleyen idare Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (KTMMOB)
Yarışmanın tipi Kompozisyon Yarışması