Yarışmanın açıldığı tarih

01 Eylül 2021

Yarışmaya son katılıma tarihi

Ankara

Yarışmanın düzenlendiği yer

Yarışma sona erdi
Sonuç açıklanmadı
Yarışmayı düzenleyen idare İMO Ankara Şubesi
Yarışmanın tipi Metin Yarışması
Yarışmanın yöntemi Tek aşamalı