Kentsel Belleğin İzleri Üzerinden Akhisar Eski Belediye Meydanı ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması Ödül Töreni ve Kolokyumu

Kentsel Belleğin İzleri Üzerinden Akhisar Eski Belediye Meydanı ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması Ödül Töreni ve Kolokyumu

Kentsel Belleğin İzleri Üzerinden Akhisar Eski Belediye Meydanı ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması’nın ödül töreni ve kolokyumu, 8 Mart 2019 Cuma günü Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet Büyük Salonunda gerçekleşti.

Kentsel Belleğin İzleri Üzerinden Akhisar Eski Belediye Meydanı ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması’nın ödül töreni ve kolokyumu, 8 Mart 2019 Cuma günü Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet Büyük Salonunda gerçekleşti.

Tören, jüri başkanı Deniz Dokgöz’ün açılış konuşmasıyla başladı. Yarışmaların kentler için nitelikli yapı elde etmede önemli bir araç olduğunu söyleyen Dokgöz, yarışmaların üretim aşaması, sonuçları ve uygulama pratiği itibariyle diğer yöntemlere göre kentler için potansiyel kazandıran bir olgu olduğunu ekledi. Nitelikli çevre üretimi için yarışmaların sürdürülebilir bir model olarak ele alınmasının gerektiğini, bu durumun yarışma düzenleyen belediyelerin kurumsal kimliği için de önem arz ettiğini söyleyen Dokgöz, yarışma sürecinde emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Mimarlık camiasına ve Akhisar’a değerli bir proje kazandırıldığı için teşekkürlerini dile getiren Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, projelerin yarışma yöntemiyle deneyimli jüri üyeleri tarafından değerlendirilmesini önemli bulduğunu ve belediyelerin yarışmalara özendirilmesi gerektiğini söyledi.

Akhisar Belediyesi Başkanı Salih Yazı, belediye olarak Akhisar’ın beş bin yıllık geçmişinin ve deneyiminin hakkını vermeye çalıştıklarını ve bu yarışmanın, kendisini ülkesi adına umutlandıran projelerden biri olduğunu söyleyerek yarışmaya katılan 64 ekibe teşekkürlerini iletti.

Ödüllerin takdim edilmesinin ardından jüri üyeleri Deniz Dokgöz, Emel Göksu, Ayhan Usta, Seçkin Kutucu, Arzu Kutkam Nuhoğlu ve yedek jüri üyeleri Emre Torbaoğlu, Evren Erdin ve Defne Akşin Akyol’un katılımıyla gerçekleşen kolokyumun moderatörlüğünü üstlenen Dürrin Süer, kentin problemli görülen bir alanında bu problemi çözme yöntemi olarak, herhangi bir tasarım üzerinde olabilecek en çoğul sonucu veren ve uzlaşmacı bir süreç sonucunda problemin iyi tanımlanmasına olanak sağlayan yarışma yöntemini seçen belediyeye teşekkürlerini iletti.

Jüri Başkanı Deniz Dokgöz, üç farklı meslek disiplininin bir araya geldiği yarışmaya katılan 64 projenin niteliklerinin belirli bir seviyenin üzerinde olması nedeniyle hem meslek hem de kente bakış anlamında umutlandıklarını dile getirdi. Değerlendirmeyi yaparken jürinin dikkat ettiği hususun, tasarıma dair üretilen fikir ve o fikrin bulunduğu coğrafyayla, sahip olduğu iklim verileriyle bir araya gelerek bir bağlam üzerinde kâğıda dökülme biçimini aramak olduğunu söyledi. Projeleri değerlendirirken peyzaj kararları, bir kenti okurken alınan kararlar, eski belediye binası üzerinde geliştirilen çağdaş mimari fikirler ve bu fikirlerin kente olan katkısı üzerinde odaklandıklarını dile getirdi. Dokgöz, yarışmaya katılan projelerde kenti anlamak üzere yapılan analizlerin ve bu analizlerle ortaya konan mimari dilin dengesini tutturmanın kolay bir süreç olmadığından bahsederek katılımcıları tebrik etti.

Jüri üyesi Emel Göksu, yarışmaların yarışmacılara, aynı alana ilişkin farklı çözümlerin geliştirilmesi yoluyla zihnin sınırlarının ne ölçülere kadar genişletebileceğine, projenin farklı bakış açılarıyla nasıl zenginleştirilebileceğine ilişkin eğitsel bir katkısının olduğu yorumunu yaptı. Yerüstü ve yeraltı kaynaklarıyla arkeolojik alan ve kentsel sit anlamında kentin tarihinin bir parçası olan alanın, aynı zamanda doğaya ait olan parkın bir parçası olmasıyla doğanın ve kültürün birbiriyle örtüştüğü bir alan olduğunu ekledi. Projelerde bu alanı düzlem olarak gören, bu alanda oluşturulan boşluğu yeraltı olarak değerlendiren ya da bu alanı yerüstünde bir hacim olarak gören tasarımların ve bunların varyasyonlarının ortaya konduğunu, bu bağlamda tasarımlarda farklı fikirler sunan noktaları araştırmanın eğitsel bir katkısı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Ayhan Usta, kent üzerinde düşünme konusunda yoğun bir çalışma yaparak kentin çok katmanlı yönünü ortaya koyan analizler gerçekleştiren ve bu analizler sonucu ortaya çıkan verilerle kentin kamusal mekânını anlamaya dönük, Anadolu kentsel mekân kurgusunu daha yenilikçi tavırlarla sergileyen katılımcıları kutladı.

1. mansiyon ödülü kazanan proje sahiplerinden Arda Karaatlı, yarışmaya katılan projeleri incelediğinde yarışma alanının farklı açılardan ele alındığını gözlemlediğini dile getirdi. Karaatlı, kimi projelerde gerekli olduğu düşünüldüğü için yapılaşmaya gidilirken, kimi projelerin yapılaşma içermemesi durumunun, hazırlanan şartnamenin muğlak olmasının getirdiği bir olumsuzluk olarak mı, yoksa şartname muğlaklığının avantaja dönüşmesinin yararlı bir sonucu olarak mı değerlendirilmesi gerektiği sorusunu jüri üyelerine yöneltti.

Yarışmada otopark dışında çok fazla bir tanımlama getirmemeye çalıştıklarını ifade eden Deniz Dokgöz, yarışmanın fikir projesi olmasından da kaynaklanmış olabilecek bu muğlaklığın bu yarışma özelinde iyi, yerinde ve kararında olduğunu, bu tür yarışmalara da gereksinim duyulduğunu söyledi. Alanda nitelikli yapı stoku olarak durabilen eski belediye binasının nasıl korunabileceğine dair çağdaş yaklaşımlar görmek istediklerini, bu noktada bu fikir yarışmasının çığır açan bir yarışma olacağını düşündüğünü dile getirdi.

Ayhan Usta, şartnamede vurgulandığı gibi, önerilen programın nasıl yorumlanıp mekânlaştığının asıl problem olduğunu, bütün bunlar yapılırken bu yorumların kentsel belleğin izleri üzerinden gidilerek yapılması gerektiğini, bu bağlamda yarışma sonuçlarının şartnamenin amacıyla örtüşen bir yapıya kavuştuğunu söyledi.

Seçkin Kutucu, meslek ortamında üretilen projelerde kesin sınırların çizilmesine alışık olunduğunu, fikir yarışmalarının fikir üretim süreçleriyle ilgili metot geliştirme konusunda tasarımcılara kendilerini geliştirebilecekleri bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

Kentsel sit alanı olarak ele alınan boşluğu ekip olarak araştırdıklarında, altyapı olarak kullanabilecekleri bir yeraltı verisiyle karşılaşmamaları sebebiyle bu boşluğu bir düzlem olarak değerlendirdiklerini söyleyen 3. ödül sahiplerinden Mehmet Hakan Akaydın’ın jürinin bu kentsel sit alanını nasıl yorumladığına ilişkin sorusunu Emel Göksu yanıtladı. Bahsi geçen alanın koruma mevzuatı çerçevesinde tanımlanmış bir arkeolojik sit alanı statüsü olmadığını; ancak kentte gerçekleştirilen kazılar sonucunda elde edilen verilerin kentin eskilere uzanan bir tarihi olduğunu gösterdiğini, bu nedenle bu alanın da bu potansiyele sahip olduğunu dile getiren Göksu, jürinin yeraltına müdahalelerde bulunan projelere endişeyle yaklaştığını, fakat mevcut yeraltı durumunun bilinmemesi nedeniyle de güçlü fikirleri değerlendirdiğini dile getirdi. Otopark ile belediye arasındaki yolu yeraltına alan bir projeyi örnek vererek, arkeolojik sit alanı statüsü olmasa da otopark çalışmaları sırasında karşılaşılan bulgular nedeniyle bu proje yaklaşımının uygulama sırasında sıkıntı yaratabileceğinin konuşulduğunu ekledi.

3. mansiyon ödülü sahiplerinden Cemil Okumuş, projelerinde cami, eski belediye binası, Kız Meslek Lisesi ve tarihi sinema gibi önemli yapıların bulunduğu alana peyzaj öğelerini ve mevcut kotları kullanarak tavır sergilemeye çalıştıklarını, diğer ödül gruplarında mevcut binaların da önüne geçen mimari öğeler ortaya konduğunu gözlemlediğini dile getirerek jüriye bu konuyla ilgili yorumlarını sordu.

Ayhan Usta, mekânsal anlamda nitelikli bir meydan tanımlamaktan çok, mevcut yapılarla ve peyzaj kararlarıyla getirilen önerilerde meydanı ölçeklendirebilmenin ve meydanı kavranabilir boyuta getirmenin önemli olduğunu, bu ölçeklendirmeyi dert edinen projelerin daha başarılı olarak değerlendirildiğini belirtti.

Deniz Dokgöz, ödül grubuna bakıldığında alana dair fikirlerin nasıl somutlaştığıyla ilgili farklı yaklaşımların görüldüğünü ve bu yaklaşımlarda mimari ve kentsel müdahalenin derecesi ile peyzaj kararlarının derecesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Fikirlerin hayata geçtiği zaman asıl değerlerine kavuştuğunu düşündüğünü söyleyen Dürrin Süer, elde edilmiş tüm projelerin sergi aracılığıyla kentliye sunulmasının, kent mekânı üzerinde neler düşünüldüğü ve üretildiğiyle ilgili kentliyle etkileşim kurularak dönüşler alınmasının, tüm fikirlerin hayata geçirilmesinde değerli bir rehber olacağını ifade etti.

Seçkin Kutucu, bu yarışmanın ve yarışma sergisinin de Akhisar’ın kentsel belleğinin bir parçası haline geldiğini söyleyerek, bu belleği koruyabilmek adına çalışmaların bir yayına dönüştürülebileceği fikrini dile getirdi.

Yarışma sürecinin kendileri için keyifli, öğretici ve umut verici geçtiğini söyleyen 1. ödül sahiplerinden İbrahim Tolga Han’ın jüriye teşekkürlerini iletmesiyle kolokyum sona erdi.

İlgili Yarışma

Ödüller:

1. Ödül
 

İbrahim Tolga HAN –(Mimar, İTÜ) Ekip Temsilcisi

Çağlar BARIŞ-( Mimar, DEÜ)

Ece DOĞAN- (Mimar, MSÜ)

Fatma Gökçen KARA- (Mimar, MSÜ)

Edis Bengi ERCİYES- (Peyzaj Mimarı, İTÜ)

Sevcan UÇLAR- (Şehir Plancısı, İTÜ)

Danışman

Doç Dr. Ozan Önder ÖZENER- Y. Mimar

Yardımcı

Yunus SALÜN- Mimarlık Öğrencisi

2. Ödül
 

Sıddık GÜVENDİ - (Mimar K.T.Ü.) Ekip Temsilcisi

Oya ESKİN GÜVENDİ- (Mimar K.T.Ü)

Barış DEMİR - (Mimar Esk. Osmangazi Ü.)

Mesut YEŞİLTEPE - (Şehir Plancısı O.D.T.Ü.)

Eda EKİM YILMAZ - (Peyzaj Mimarı İ.T.Ü.)

Yardımcılar

Ebru Elif AYDIN - (Mimar/ İnş. Müh. İ.T.Ü.)

Egehan SAVGI - (Mimar Y.T.Ü.)

Beyza PORTAKAL (Öğr.İ. Kültür Ü.)

3. Ödül
 

Özlem EREN AKAYDIN -(Y. Mimar Beykent Ü.- İ.T.Ü.)

Mehmet Hakan AKAYDIN- (Y. Mimar ESK. OSMANGAZİ Ü.- İstanbul Bilgi Ü.)

Enes YALIM- (Peyzaj Mimarı Ege Ü.)

Okan ERKILIÇ- (Şehir Plancısı K.T.Ü.)

Yardımcılar

Emine GÜN( Mimarlık Öğr.)

Elif Sena IŞIK(Mimarlık Öğr.)

1. Mansiyon
 

Lebriz ATAN KARAATLI –(Mimar,İTÜ) Ekip Temsilcisi

Sacit Arda KARAATLI –(Mimar, İTÜ)

Cihan ŞEHLA- (Şehir Plancısı, YTÜ)

Süveyda BAYRAKTAR ATAGÜR- (Peyzaj Mimarı, İTÜ)

2. Mansiyon
 

Fırat DOĞAN- (Mimar, İTÜ) Ekip Temsilcisi

Burcu KIRCAN DOĞAN- (Mimar, ODTÜ)

Ceren ÖZCAN- (Şehir Plancısı, YTÜ)

Gülçin ÖZDEMİR- (Peyzaj Mimarı, AÜ)

3. Mansiyon
 

Cemil Hamdi OKUMUŞ-(Peyzaj Mimarı, K.T.Ü.) Ekip Temsilcisi

Ezel Yağmur ÇEBİ OKUMUŞ-(Y. Mimar ve Peyzaj Mimarı, K.T.Ü.)

Paşa KAYA- (Mimar ve Peyzaj Mimarı, K.T.Ü.)

Ege KASKA AKİT –(Peyzaj Y. Mimarı, Ankara Ü.)

Mert AKİT-(Şehir Plancısı, O.D.T.Ü.)

Danışman

Emrah BAL-Mimar

İpek Deniz Alpdoğan- Mimar

Yardımcılar

Burcu BALABAN-Kentsel Tasarımcı ve Peyzaj Y. Mimarı

Emre KUL-Peyzaj Mimarı

4. Mansiyon
 

Ervin GARİP (Mimar, İ.T.Ü) (Ekip Temsilcisi)

S. Banu GARİP (Mimar, İ.T.Ü)

Kamer ÖZAYDAN (Peyzaj Mimarı, Bilkent U.)

Cansu BEYHAN (Şehir Plancısı, İ.T.Ü)

Yardımcılar

Samet KÜÇÜKBAY (İç Mimar, İ.K.Ü)

Fatma KARAKAYA (İç Mimar, İ.T.Ü)

5. Mansiyon
 

Deren UYSAL - (Y. Mimar D.E.Ü.-İst. Bilgi Ü.) Ekip Temsilcisi

Selen ÖZDOĞAN- (Şehir Plancısı ve Mimar İ.Y.T.E.)

Gürcü Burcu ENGİN- (Peyzaj Mimarı İ.D. Bilkent Ü.)

Danışmanlar

Levent Tanju UYSAL- ( Mimar İ.D.G.S.A / M.S.G.S.Ü.)

Nedim KEMER- (Dr. Peyzaj Mimarı Ankara Ü./ U.P.E.N.N./ U.M.A.S.S.)