Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Ödül Töreni ve Kolokyumu

Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Ödül Töreni ve Kolokyumu

Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması’nın ödül töreni ve kolokyumu, 6 Aralık 2019 Cuma günü, saat 18:30’da TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası’nda gerçekleşti.

Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Ödül Töreni ve Kolokyumu

Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması’nın ödül töreni ve kolokyumu, 6 Aralık 2019 Cuma günü, saat 18:30’da TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası’nda gerçekleşti.

Mimarlar Odası Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği Başkanı Mustafa Fazlıoğlu açılış konuşmasında,  yarışma düzenlemekteki amaçlarının, farklı üniversitelerde okuyan mimarlık öğrencilerini bir araya getirerek bir dayanışma ve fikir alışverişi ortamı oluşturmak, öğrenimlere katkı vermek, öğrencileri geleceğe hazırlamak olduğunu söyledi. Yarışma sürecinde, yer seçimi, yerin kamusallığı, jüri oluşumu ve şartname oluşumu ile ilgili büyük emek verildiğini söyleyerek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Fazlıoğlu, yarışmayla deneyimlenen dayanışmanın devamının meslek hayatında da meslek odasıyla ilişki kurularak sağlanacağına inancının tam olduğunu dile getirdi.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Ali Hacıalioğlu moderatörlüğünde gerçekleşen kolokyumda jüri üyeleri Feride Önal, Gökhan Koçyiğit, Erce Funda, Doğan Türkkan, Yeşim Çağlayan, Serhat Ulubay yarışmayı değerlendirerek katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

25 farklı üniversiteden 64 projenin katıldığı yarışmanın kolokyumunda Ali Hacıalioğlu, yarışmaya katılmanın çok değerli olduğunu dile getirerek yarışma değerlendirmesi için sözü jüri üyelerine verdi.

Son zamanlarda mimarlıkta ekonominin getirdiği durum nedeniyle zor bir süreç yaşandığını ve bu süreçte yarışmalara katılmanın çok önemli olduğunu söyleyen Feride Önal, düzenlediği yarışmalarla eğitime katkı sağlayan TMMOB Mimarlar Odası Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği’ne ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ne teşekkürlerini iletti.

Gökhan Koçyiğit, TMMOB Mimarlar Odası Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin hem eğitime olan katkısını hem de kamusal alanlara yönelik ilginin sıcak tutulması yönündeki çabasını olumlu bulduğu belirtti. Ülkemizde meydanların, kamusal alanların erişim, alanın canlı şekilde hayata katılması gibi önemli problemlerinin olduğunu, yarışmanın kendisinin bu sorunların çoğunu bir arada yaşayan bir örnek olduğunu söyledi.

Erce Funda, yarışmaya olan zengin katılımın memnuniyet verdiğini dile getirdi.

Doğan Türkkan, gruplaşmış üniversiteler yerine zengin bir ödül grubu oluşmasının üniversiteler arasında iyi bir etkileşim olduğunu işaret ettiğini, farklı üniversitedeki öğrencilerin diğer üniversite öğrencilerinin ne yaptıklarıyla ilgili fikrinin olduğunu ve projelerini sadece yarışmalar özelinde değil eğitim hayatlarında da yarıştırarak eğitim hayatlarına katkıda bulunacağını düşündüğünü söyledi. Projeleri temsiliyet ve problemin ele alınış şekliyle nitelikli bulduğunu ekledi.

Yeşim Çağlayan, peyzaj mimarlarıyla beraber çalışılmasının önemini vurguladı. Arazi planlamasının yalnızca yapı tasarlamak olmadığını, ekolojik tabanlı planlama yapmanın öneminin çok büyük olduğunu söyleyerek bunu yaparken araziyi, suyu, doğayı, iklimi ve malzemeyi anlamanın çok önemli olduğunu dile getirdi.

Serhat Ulubay, kolokyumun en zengin tarafının, Türkiye’nin farklı üniversitelerden gelen öğrencilerin bir yarışma platformunda buluşması olduğunu düşündüğünü söyledi. Bakırköy’ün birçok önemli alanında yarışma düzenlemiş olan TMMOB Mimarlar Odası Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği’ne teşekkür ederek bu yarışmaların devamının sağlanmasının eğitim adına da önemli olduğunu söyledi.

Bakırköy Meydanı’nın 1980’li yıllarda, yarışmalar sürecinin her aşamasında bulunan ve mimarlık camiasının yakından tanıdığı Barbaros Sağdıç tarafından yapıldığını ve zamanının iddialı bir meydan düzenlemesi olarak sunulduğunu söyleyen Ali Hacıoğlu, öğrencilik döneminde, böyle bir iddia üretilen bir meydanın üzerinde çalışmanın da önemli olduğunu söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi, birincilik ödülü sahibi Tugay Souksu, TMMOB Mimarlar Odası Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği’ne öğrencilere sunmuş olduğu fırsat için teşekkür etti.  Projesini, yarışmanın isminden yola çıkarak, meydanın ve yakın çevresinin sınırlarını esnetmek fikriyle oluşturduğunu belirtti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencisi, eş değer mansiyon ödülü sahiplerinden Necmi Can Yapar, kentsel tasarımda, ekoloji ve doğa meselelerinin çoğunun arka plana itildiğini, daha çok kesit, kot, gabarinin düşünüldüğünü, çözüldüğünü ve bu durumun öğrencilerin suçu olmadığını, kendilerine verilen eğitimin bir yansıması olduğu söyledi. Bu problemin nasıl aşılacağı sorusunu jüri üyelerine yöneltti.  

Jüri üyesi Yeşim Çağlayan, bu problemi aşmanın, üniversitelerin farklı bölümlerinin kendi içlerinde oluşturduğu atölye çalışmalarıyla veya oluşturulacak sosyal sorumluluk projeleriyle, ortak çalışmalarla mümkün olabileceğini söyleyerek bu konu için işbirliği yapacak ilk kesimin eğitimciler olduğunu belirtti. Kendisinin birinci olan projeye karşı oy verdiğini, böyle bir sert yapıda çizgiler çizilerek oluşturulan yeşil alanlar yaratmak yerine belirli bir fonksiyonu olan ve ekolojik sistemi işleten bir durum tasarlanması gerektiğini söyledi.  

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi, üçüncü ödül sahiplerinden Ahmet Baylan, yarışmaya başlamadan önce “meydan” ile ilgili bilgileri olmadığını, yarışma vesilesiyle konuyla ilgili yapmış oldukları okumaların, ekip üyeleriyle beraber yaptıkları tartışmaların, mimarlık yaşamında kendisine katkı vereceği düşüncesiyle yarışmada ödül kazanmaktan çok daha önemli olduğunu söyledi.

Yarışma katılımcısı, yarışma projelerin çoğunun Bakırköy Meydanı’nın mevcut sınırları içerisinde çözüldüğünü ve ekip olarak İstanbul’daki diğer meydanlarla karşılaştırma yaptıklarını söyleyerek, Bakırköy Meydanı’nın sınırının aşılıp aşılmaması gerekliliğiyle ilgili sorusunu jüri üyelerine yöneltti.  

Gökhan Koçyiğit, her meydanın sınırlarını çizen birtakım kentsel verilerin, kendine özgü koşulların olduğunu söyledi. Meydanın genişletilmesinin başka problemler yaratabileceğini ekledi.  

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi, ikincilik ödülü sahiplerinden Melisa Aksun, ekip olarak, her meydanın kendi dinamiği olduğunu düşündüklerini, diğer meydanlarla karşılaştırma yapılmasını çok doğru bulmadıklarını söyledi. Meydanı kendi sınırları içerisinde ele almanın kritik bir nokta olduğunu; Bakırköy’ün kendi yapısını üst ölçekten bir anlama bağlamanın projelerinin asıl konseptini ortaya çıkaran nokta olduğunu belirtti. Hem meydanın kendi sınırları içerisinde kalmış olduklarını hem de birçok unsuru meydana bağlayarak meydanı bir odak noktası haline getirmiş olduklarını dile getirdi. Meydanın tek bir nokta yerine bütün olarak ele alıp değerlendirilmesi gerektiğini düşündüklerini ekledi.

Ödül sahiplerinin proje yaklaşımlarını açıkladığı ödül töreninin ardından kolokyum sona erdi.

İlgili Yarışma