İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması Kolokyumu

İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması Kolokyumu

İzmit Belediyesi’nin düzenlendiği Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması’nın kolokyumu 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü dijital ortamda gerçekleşti.

İzmit Belediyesi’nin düzenlendiği Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması’nın kolokyumu 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü dijital ortamda gerçekleşti.

Kolokyumda ilk sözü alan İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, idare olarak önemsedikleri bir projenin yarışma yoluyla elde edilmiş olmasından dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Yaşanan pandemi nedeniyle yarışma takvimi ertelenmiş ve teslimler dijital olarak alınmıştı. Jüri tarafından eşdeğer ödüle layık görülen projelerin halk ve idare tarafından da değerlendirilerek oylamaya sunulmasıyla birinci projenin belirlenmesi de yeni bir değerlendirme yöntemi olarak sunulmuştu. Kaplan, yaşanan bu ilklerin ve halkın katılımcılığının kıymetli olduğunu, bu yöntemden halkın da memnun kaldığını dile getirdi.

Jüri Başkanı İnci Olgun, yarışmanın, pandemi dönemi içerisinde keyifle yürütülen bir ekip çalışması olduğunu söyledi. Her projenin kendi içerisinde açılımlarının, çok farklı düşüncelere sevk eden noktalarının olduğunu dile getirdi. 59 projenin katıldığı yarışmada, projelerin, şartnamenin tanımladığı kentsel yaklaşımla Fethiye Caddesi’nin yeni dinamiklerini gözettiğini vurguladı. Jürinin farklı ölçeklerdeki çalışma alışkanlıklarının ve gelen projelerin disiplin farklılıklarını zengin bir şekilde sunmasının ödül grubunu en fazla öne çıkaran konu başlıkları olduğunu söyleyen Olgun, peyzaj kararlarını, mekânın kimliğiyle olan ilişkisini, bu ilişkinin üst ölçekteki bir takım kararlara bağlanmasını, alt ölçekte kentsel ögelere kadar giden açılımların bulunmasını değerlendirme kriteri olarak ele aldıklarını açıkladı.

Jüri üyesi Barış Ekmekçi, yarışmada son tura kadar gelen tüm projelerin belirli kriterin üzerinde olduğunu, ödül grubunda ise belli projelerin öne çıktığını dile getirdi.

Projeleri eşdeğer ödül layık görülen Pınar Kesim Aktaş, kente ve kentliye dokunan bir projenin yarışmayla elde ediliyor olmasını ekip olarak değerli bulduklarını, kolektif üretim ortamında fikirlerini en serbest şekilde ifade edebildikleri projelerin yarışma projeleri olduğunu ve İzmit için önemli bir alanda fikir söylemiş oldukları için şanslı hissettiklerini ifade etti.

Farklı yarışma deneyimlerinden sonra hem katılımcılık hem de değerlendirme sürecinin farklı olması açısından da yarışmanın kendileri için de çok yeni bir tecrübe olduğunu söyleyen Aktaş, halkın dönüşlerinin genelde proje uygulandıktan sonra alındığını, bu yarışmada projelerin gerçekleştirilmeden halka sunulmasının çok değerli olduğunu dile getirdi. Bu yöntemin, kentin dönüşümünde ve mekân kalitesinin artmasında çok büyük katkı sunacağını ekledi. Teslimlerin dijital olarak alınmasıyla ilgili olarak, dijital teslimin katılıma teşvik etmesiyle katılımcı sayısının; dolayısıyla bir alanla ilgili üretilen fikirlerin artmasının ve böylelikle kendi fikirlerini farklı fikirlerle değerlendirebiliyor olmanın değerli olduğunu söyledi. Dijital teslimin, yarışmaya katılımı teşvik ederek katılımcı sayısını artırdığını, dolayısıyla bir alanla ilgili üretilen fikirlerin de arttığını ve böylelikle yarışmacıların, kendi fikirlerini farklı fikirlerle karşılaştırmalı değerlendirme fırsatı bulduğunu söyleyerek bunun kıymetine dikkat çekti.

Jüri üyesi Barış Ekmekçi, yarışmanın dijital teslim olarak gerçekleştirilmesinde en büyük etkenin idare olduğunu ve fazla katılımın nedeninin de dijital teslim olduğunu söyledi. Değerlendirme yönteminin jüri için de yeni bir deneyim olduğunu dile getiren Ekmekçi, idarenin ve halkın da değerlendirme süreci içerisinde yer almasının heyecanlı olduğunu dile getirdi.

1. mansiyona değer görülen projenin müellifi Ömer Yeşildal, dijital teslimin, kesit, plan, görünüş dışında anlatım tekniğinin daha serbest olmasına imkân sağladığını söyledi. 2. mansiyona değer görülen projenin müellifi İbrahim Tolga Han ise, dijitalleşmenin yarışma camiası için iyi bir kazanım olduğunu, pandeminin kalıcı hale gelmesiyle beraber daha dijitalleşmiş bir yarışma ortamı görüleceğini düşündüğünü, dijital teslimin sunum teknikleri açısından zenginleştirici, masraflar açısından daha teşvik edici olduğunu söyledi. Dijital teslimin, maket teslimi istenmediği sürece yarışmacıların baskı kurarak elde etmesi gereken bir sonuç olduğunu ekledi.

Jüri üyesi İlker Ertuğrul, dijital teslimin olağanüstü koşulların getirdiği bir durum olduğunu, jürinin mümkün olduğunca yüksek bir hassasiyet göstererek, katılımcılar açısından adaleti sağlamak, haksızlığa yol açmamak ve fırsat eşitliği yaratmak adına çok ciddi bir süreçten geçerek oy çokluğuyla elde edilen yeni bir yöntem geliştirdiğini söyledi.

İzmit Belediye Meclisi üyesi Arsal Arısal, yarışmanın açılmasını desteklediği için Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e, Başkan Yardımcısı Cem Güler’e teşekkürlerini iletti. İzmit’te yakın zamanda uygulanması düşünülmeyen iki yarışma açılmasının ardından, İzmit’in en önemli yerlerinden biri olan Fethiye Caddesi’nde uygulamaya yönelik bir yarışma açılmasının kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. Arısal, yarışma değerlendirmelerinin ardından Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması’nın halk oylamasının sonuçlarını paylaştı. Toplamda 2378 oy kullanıldığını, 52 numaralı 16425 rumuzlu projenin 1231 oyla birinci, 37 numaralı 21830 rumuzlu projenin 599 oyla ikinci, 23 numaralı 47193 rumuzlu projenin 548 oyla üçüncü olduğu bilgisini verdi. Jürinin, halkın ve idarenin oylamalarının örtüştüğünü ve bu değerlendirme sonucunun kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Jüri başkanı İnci Olgun söz alarak, eşdeğer ödüle sahip üç projenin de kendi içerisinde özel açılımları olduğunu, alandan uzak kalınmış olmasına rağmen gösterilen hassasiyetle aidiyeti besleyen fikirler sunduğunu söyledi. Projelerin halk oylamasına sunulmasıyla ilgili olarak, kentle temas kurmaya çalışan fikirlerin, fikirler gerçekleşmeden kentliyle paylaşılmasının kentli için aidiyet yaratmasını değerli bulduğunu ekledi.

Halk oylaması sonucunda birinci seçilen projenin müellifi Pınar Kesim Aktaş, kazanmaktan öte idarenin, jürinin ve halkın ortak bir projeyi seçmesinin çok değerli olduğunu, fikirlerinden çok çizgilerinin hayat kurmasını istediklerini ve projenin uygulanması konusunda da istekli olduklarını dile getirdi. Projenin bir diğer müellifi olan Cemil Aktaş, kentin kendilerine kattığı değerleri Fethiye Caddesi’nde kurgulamaya çalıştıklarını söyleyerek değerlendirme yöntemi için teşekkürlerini iletti.

Danışman Jüri üyesi Özgür Bingöl, Almanya’da benzer ölçekte neugestaltung adıyla birçok yarışma düzenlendiğini, bu yarışmalardaki projelerde ölçeği, duyarlılığı gördükten sonra hayıflandığını ancak Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması özelinde bu ölçekteki bir projenin uygulanmasının büyük bir misyon olduğunu düşündüğünü söyledi.

Son sözü alan Fatma Hürriyet Kaptan, dereceye girenleri kutlayarak yarışma sürecinde idarenin beklentileri ölçeğinde analizlerin, uygulanabilir fikirlerin ortaya çıktığını söyledi. Uygulamayla ilgili hassasiyet gösterdiklerini ve projeye hızlı bir şekilde başlamak istediklerini söyleyen Kaptan’ın, idare olarak proje elde etme yönteminde yarışmaları tercih etme niyetinde olduklarını ifade etmesiyle kolokyum sona erdi.

 

İlgili Yarışma