Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası, Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması Kolokyumu

Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası, Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması Kolokyumu

“Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası, Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması”nın kolokyumu 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü Zoom üzerinden gerçekleştirildi.

“Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası, Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması”nın kolokyumu 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü Zoom üzerinden gerçekleştirildi.

İlk olarak Torbalı Belediyesi’nden Çağlar Özkan Uçar, yarışmanın belediyenin açtığı ilk yarışma olduğunu, ancak bunun ilk olmakla kalmayacağını, kent ölçeğindeki projelerin yarışmayla elde edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Kolokyumun moderatörü Didem Altun, birbirinden kopuk üç alan üzerinden verilmiş bir problemin çözümünü mimarca kurmanın önemli olduğunu dile getirdi.

107 projenin katıldığı yarışma için değerlendirmelerini paylaşan jüri başkanı Cem Sorguç, Torbalı Belediyesi’nin mevcut yapısının, konum ve kullanım programlarına ek olarak statik zafiyetlerinin bulunduğunu belirtti.

Torbalı Belediyesi’nden Çiçek Gültekin Erbil, Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası, Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması için tüm halka, jürilere ve katılımcılara teşekkürlerini iletti. Mevcut yapının, zemininde ticaretin yürütüldüğü, deprem dayanıklılığı olmayan çok eski bir yapı olduğunu; mevcut pazaryerinin ise, gelişigüzel konumlanması ve artan nüfus nedeniyle özellikle pazarın kurulduğu günlerde kentin trafik sorunu için ciddi bir yük oluşturduğunu, pazarın kurulmadığı günlerde ise alanın kentle bütünleşmeyen bir otopark olarak kullanıldığını dile getirdi. Alanın, atıl haliyle ilçede çözülmesi gereken bir problem oluşturduğunu belirten Erbil idarenin, sanayi, ticaret ve tarım alanında her gün büyüyen ilçe için mevcut sorunlara çözüm üretmek amacıyla çağdaş ve şeffaf hizmet anlayışının temsil edildiği bir arayışıyla yola çıktığını söyledi.

Jüri üyesi Erhan Vecdi Küçükerbaş, üç farklı alanın birlikte değerlendirilmesi gerekliliğiyle mekânsal kurguya yönelik olarak yarışmada Şehir Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı disiplinlerine de yer vermesi nedeniyle idareye teşekkürlerini iletti.

Jüri üyesi Pınar Gökbayrak Yavuz, yarışmanın en kıymetli tarafının uygulanmaya dönük olarak düşünülen bir yarışma süreci olması olduğunu dile getirerek, halkın yapıyı ve çevre düzenlemesini yakın zamanda deneyimlemesini umduğunu söyledi.

Katılımcılardan gelen soruların alındığı bölüme geçildiğinde ilk olarak, projelerin kolokyumdan önce yarışma web sitesinde yayımlanmaması eleştirildi. Bunun üzerine, Çiçek Gültekin Erbil, konuyla ilgili belediye tarafından çalışmalar yapıldığı, projelerin kısa süre içerisinde yayımlanacağı bilgisini verdi.

Soru-cevap bölümünün devamında en çok gündeme gelen ve tartışılan konulardan biri, seçici kurul tarafından proje başına ayrılan değerlendirme süresinin yetersiz olduğuydu. Bu konu üzerine yarışmacılar tarafından, dakikalar üzerinden eleştirilerin kurulamayacağı yorumu yapıldı. Bu tartışmaların sonucunda Cem Sorguç, jüri değerlendirme çalışmasının tutanakta belirtilen ve raportörlerin verdiği saatten daha önce başladığını, her bir jüri üyesinin projeleri bire bir incelediğini dile getirdi.

Kolokyumda dikkat çeken tartışmalardan bir diğeri de, yarışma şartnamelerine hangi oranda uyulması gerektiğiyle ilgiliydi. Yarışma katılımcısı Aytaç Özen, jüriye, projenin ödül grubuna girebilmesi için şartname gerekliliklerini yerine getirmenin bir zorunluluk olup olmadığını ve şartnamenin ne kadar esnetilebileceğini sordu. Cem Sorguç, şartnameden, hukuki zemini karşıladığı sürece vazgeçilmemesi gerektiğini, projenin imar mevzuatına, yeşil alan ve diğer planlama kararlarına uyması gerektiğini söyledi.

Vedat Tokyay, 1. ödüle layık görülen projeyle ilgili fikirlerini dile getirdi. Seçilen projeyle ilgili erişilebilirlik problemlerinin olduğunu, projenin sürdürülebilir bir fikir yansıtmadığını, belediye binasının plastik özelliğinin ön planda olduğunu söyledi.

Jüri üyesi Ayşegül Altınörs, katılan projelerin arasında bir değerlendirme yapıldığını ve idarenin beklentisine en uygun projenin seçilmeye çalışıldığını açıkladı. Pınar Gökbayrak, 1. ödülü alan projeyle ilgili projeyi geliştirecek önerilerin dile getirildiğini, değerlendirmelerin ayrıca proje sahiplerine iletileceğini ekledi.

Yarışmanın jüri başkanı Cem Sorguç, tartışmalardan yola çıkarak verimli bir kolokyum sürecinin gerçekleştirildiğini dile getirerek kolokyumu sonlandırdı.

İlgili Yarışma