“İstanbul Senin, Kent Mobilyaları Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması” ve “İstanbul Senin, Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması” Kolokyum ve Ödül Töreni

“İstanbul Senin, Kent Mobilyaları Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması” ve “İstanbul Senin, Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması” Kolokyum ve Ödül Töreni

“İstanbul Senin, Kent Mobilyaları Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması” ve “İstanbul Senin, Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması”nın ödül töreni ve kolokyumları 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi.

“İstanbul Senin, Kent Mobilyaları Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması” ve “İstanbul Senin, Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması”nın ödül töreni ve kolokyumları 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Yeşil Alanlar Daire Başkanı Yasin Çağatay Seçkin, açılış konuşmasında, kentte on dakikalık mesafelerle parklara erişim sağlanmasını, İstanbulluların spor yapabileceği aktivite alanlarının oluşturulmasını, çocukların, yaşlıların ve engellilerin de uygun şekilde alanı kullanmasını hedeflediklerini söyledi. Kent ekosisteminin ve kent ekonomisinin sürdürülebilirliği içerisinde kalınmasının, sosyal eşitlik ve toplumsal katılımın artırılması yönünde çalışmalar yapılmasının da hedeflendiğini dile getirdi. Çalıştay ve atölye çalışmalarıyla kentli için en uygun çözümlerin bulunması için çalıştıklarını belirtirken, bu çözümleri bulmanın en iyi yolunun yarışmalar olduğunu söyledi. Seçkin, yarışmaların birçok yaratıcı fikrin organize olmasını sağlayan bir sistem olduğunu da ekledikten sonra yarışma jürilerine ve raportörlerine teşekkürlerini ileterek konuşmasını tamamladı.

BİMTAŞ Genel Müdür Yardımcısı ve İPA Sorumlusu Nazım Akkoyun, İstanbul’un hoyratça müdahalelerde bulunulabilecek, “ben yaptım oldu” mantığıyla hareket edilebilecek bir kent olmadığını, çalıştaylar ve sempozyumlarla desteklenen şeffaflık ve katılımcılık gibi sorumluluklarının olduğunu dile getirdi.

Moderatörlüğünü Atilla Kuzu’nun üstlendiği İstanbul Senin, Kent Mobilyaları Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması kolokyumunda jüri başkanı Gülay Gamze Güven, yarışmada endüstri ürünleri tasarımcıları, mimarlar ve iç mimarların bir arada fikir üretmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Jüri değerlendirmesinin ardından 1. ödül alan projenin önerisiyle elektronik cihazlarla hemhal olunmasının yerine, kentlerde parkların yer alması fikrinin paylaşılmasına ek olarak İstanbul’a özgü bir kent mobilyasının nasıl olabileceği sorusu soruldu.

Gülay Gamze Güven, 1. ödül alan projeyle ilgili olarak, projenin katılımcılık anlamında bir söz söyleyerek hem çocuklara hem de yetişkinlere yer verdiğini dile getirdi. Çocuğun alanı sahiplenmesinin, alana katkı sağlamasının önemli olduğunu vurguladı.

1. ödül sahibi projenin müellifi, günümüzde, legolar, kutu oyunları, belirli strüktürlerin de dışında dijital mekânların artık daha baskın olduğunu ve çocukların dünyayı farklı bir şekilde algıladığını söyledi.

Yasin Çağatay Seçkin, İSTON’a teşekkürlerini ileterek, üretilen projeleri kendilerinin desteğiyle uygulayacaklarını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kent donatılarının İstanbul’a ait bir kimliğe sahip olmasını istediğini söyledi.

Salonda söz alan yarışma katılımcısı, oyun alanlarının tanımının nasıl yapıldığı, bu tanımın yetişkinler ya da çocuklar tarafından mı yapılması gerektiği sorusuna ek olarak jürinin oyun alanlarını değerlendirme kriterini sordu.

Jüri üyesi Ece Yalım, şartname oluşturulurken belirli tanımlamalardan kaçındıklarını ifade etti. Arzularının, yarışma sürecine çocukları da dahil etmek olduğunu ancak pandemi nedeniyle bu arzularını gerçekleştiremediklerini söyleyen Yalım, bu konuyla ilgili üretilen fikirler değerlendirilirken psikolog ve sosyologların da yer aldığı multidisipliner bir yaklaşımın geliştirilmesi gerektiğini ekledi.

Salondan, yarışmanın oyun kategorisinde güvenlik kriterinin nasıl ele alındığı sorusu üzerine jüri üyesi Ümit Altun, yarışmacıları güvenlik standartlarıyla çok fazla kısıtlamak istemediklerini, ancak değerlendirme yapılırken bunu göz önünde bulundurduklarını söyledi.

Ödülün çocuk ve yetişkinlerin bir arada olmasının jüri tarafından olumlu karşılanmasıyla ilgili olarak, kendi yarışma süreçlerinde çocuklarla iletişime geçmeleri sonucu aldıkları bilgiye göre çocukların oyun alanlarında ebeveyn istemediklerini gözlemleyen yarışma katılımcısı, jüriye konuyla ilgili görüşlerini sordu. Ece Yalım, ‘birliktelik’ ile çocukların ve çocuğu gözlemleyen, kontrol eden ebeveynlerin değil, birbirini tanımayan, farklı yaş gruplarının bir araya gelebilmesinin ifade edildiğini, beraber oynanan oyunlarda hiyerarşinin kalmayacağını dile getirdi.

 

“İstanbul Senin, Kent Mobilyaları Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması” kolokyumunun ardından program “İstanbul Senin, Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması” kolokyumuyla devam etti.

Hüseyin Kahvecioğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen kolokyumda, Jüri Başkanı Zekai Görgülü yarışmayla ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Zekai Görgülü, ön seçimli olarak gerçekleştirilen ve 110 portfolyonun gönderildiği yarışmada, projenin fikrinin, dilinin olması, tasarıma bütünden gelen bir anlayışın olması, tasarımın yakın çevreyle ilişkisinin doğru kurgulanması, suya müdahale, habitata gösterilen özen gibi konuların değerlendirme kriteri olarak ele alındığını söyledi.

Jüri üyeleri yarışma süreçleriyle ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Planlama ve peyzaj kararlarının iç içe olduğu bir konunun yarışmayla elde ediliyor olmasının değerli olduğu, kamu alanlarının demokrasi için vazgeçilmez noktalar olduğu dile getirildi.

Haliç Yarışması’nın bütün olarak ele alınması gerekliliğiyle, alanın bölgelere bölünmesiyle ilgili tartışmaların gündeme geldiği kolokyumda, yarışmanın türünün ön seçimli olarak seçilmesi de tartışıldı. Yarışma süreçlerindeki gelişmelere idarenin istediği hızın etki ediyor olması düşüncesinin paylaşılması üzerine, Yasin Çağatay Seçkin, önseçim yöntemiyle ilgili tartışmalar yaşandığını; bu tartışmaların siyaset adı altında çözülebilecek tartışmalar olmadığını, komşu bölgeler arasındaki iletişimin sağlanabilmesinin projelerin müelliflerinin bilinçli olarak vermiş olduğu kararlarla mümkün olabileceğini söyledi.

7 bölgenin birinci projelerinin müelliflerinin yarışma değerlendirmelerinin ardından ödül sahiplerine ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.

İstanbul Senin, Kent Mobilyaları Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması

İstanbul Senin, Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması