Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması Kolokyumu

Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması Kolokyumu

Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması Kolokyumu, 14 Ağustos 2020 günü, saat 16.00’da çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması Kolokyumu, 14 Ağustos 2020 günü, saat 16.00’da çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, Bakırköy’ün İstanbul’un lineer olarak büyümesinde etkili, ulaşım ilişkileri bakımından önemli bir meydan olduğunu dile getirdi.

BİMTAŞ Genel Müdür Yardımcısı ve İPA Sorumlusu Nazım Akkoyun, İstanbul’un tarihi, coğrafyası, kültürel değerleri ve insanıyla, özenle yaklaşılması gereken bir kent olduğunu; idare olarak çeşitli pozisyonlardaki çeşitli görevlere bu duyarlılıkla yaklaşmakla yükümlü olduklarını söyledi.

Özgür Bingöl moderatörlüğünde gerçekleşen kolokyumda katılımcılar jürilere sorularını yöneltti.

Katılımcılar tarafından, yarışma çıktılarının çağdaş kentsel tasarım anlayışının uzağında kaldığının gözlemlendiği dile getirildi. Kenti sahiplenmenin ve mekâna yabancılaşmanın konuşulduğu günlerde kent hafızası üzerine fikir üreten projelerin yetersizliği, korumacılık ve kent hafızasının jüri tarafından değerlendirme şekli eleştirildi.

Şartnamede tanımlanan tescilli yapıya müdahale de kolokyumun tartışma konusu oldu. Tescilli yapıya müdahale eden projelerin elenmesi eleştirilirken jüri bu eleştirilere, projeleri tek bir tasarım problemi üzerinden eşit koşullarda değerlendirmek adına bu eleme kriterini belirlediklerini söyleyerek cevap verdi. Jüri, projeleri korumacılık yaklaşımının nasıl ele alındığından çok, şartnamede konuyla ilgili tanımlanan müdahale sınırının ne kadar ciddiye alındığının değerlendirildiğini ekledi.

Kolokyumda dile getirilen başka bir konu ise ödül grubunda satın alma ödülüne yer verilmemiş olunmasıydı. Tasarım sorunlarına yenilikçi yaklaşımlar getiren genç ekiplerin yarışmaya katılımlarının artmaya başladığı bir dönemde satın alma bütçesinin değerlendirilmesi gerektiği fikri dile getirildi.

Katılımcıların, ulaşım çözümlerine dair dile getirdiği eleştirileri yanıtlarken jüri, Marmaray ve TCDD’nin katı kriterlerinin, ulaşımla ilgili alınan kararların da katı olmasına yol açtığını açıkladı.

Yeşil alan ve sert zemin ilişkisinin nasıl kırılacağı konusu katılımcılar tarafından gündeme getirilen başka bir konuydu.

Yarışmaya katılım sayısının düşük olması, katılımcılar tarafından eleştirilirken, bu durumun nedeninin ise arka arkaya açılan yarışmalar olabileceği fikri paylaşıldı.

Jürinin ve katılımcıların katkılarının ardından kolokyum sona erdi. Eşdeğer ödüller arasından uygulanmak üzere seçilecek proje ise, kullanıcıların, jürinin ve yerel yönetimin yapacağı ortak değerlendirmelerin sonucunda belirlenecek.

Yarışma Projeleri

İlgili Yarışma