“Taksim’i Hayal Et!” Taksim Meydanı İçin Öğrenci Fikir Projesi Yarışması Ödül Töreni ve Kolokyumu

“Taksim’i Hayal Et!” Taksim Meydanı İçin Öğrenci Fikir Projesi Yarışması Ödül Töreni ve Kolokyumu

“Taksim’i Hayal Et!” Taksim Meydanı İçin Öğrenci Fikir Projesi Yarışması’nın ödül töreni ve kolokyumu 19 Ağustos 2020 Çarşamba günü, saat 15.30’da İPA Florya Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

“Taksim’i Hayal Et!” Taksim Meydanı İçin Öğrenci Fikir Projesi Yarışması’nın ödül töreni ve kolokyumu 19 Ağustos 2020 Çarşamba günü, saat 15.30’da İPA Florya Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasında, idare olarak Taksim ile ilgili elde edilecek fikirlerin üretilmesi sürecinde sadece mekân tasarlanmasının değil, kamusal kimliğin, alanın kullanıcılarıyla beraber yürütülmesinin amaçlandığını söyleyen BİMTAŞ Genel Müdür Yardımcısı ve İPA Sorumlusu Nazım Akkoyun, gençlerin fikirlerine çok önem verildiğini, bu alanların çocuk ve gençlerin kendi potansiyellerini ortaya çıkarmasına fırsat vermesi nedeniyle bu tür alanlar açılmasını önemsediğini söyledi. Akkoyun ayrıca, öğrenci yarışması sonucunda üretilen fikirlerin Taksim Kentsel Tasarım Yarışması sürecine de dahil edilmeye çalışılacağını dile getirdi.

Hüseyin Kahvecioğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı kolokyumda, Jüri Başkanı Aliye Ahu Akgün, Taksim meydanıyla ilgili üretilecek fikirlerin elde edilmesi sürecine gençleri de dâhil etmeleri nedeniyle idareye teşekkürlerini ileterek öğrenmenin en iyi deneyimlendiği alanın yarışmalar olduğunu söyledi.

Jüri yarışmayla ilgili değerlendirmelerini paylaşarak, Taksim’deki eksikliklerin sadece fiziksel olmadığını, Taksim’in daha iyi nasıl kullanılacağı ile ilgili fikirler üretmenin önemli olduğunu, yarışmaya farklı disiplinlerin dâhil edilmiş olmasının değerli olduğunu, yarışmanın Taksim Kentsel Tasarım Yarışması’na ilham verecek çalışmalar ortaya çıkardığını söyledi.

Jürinin yarışmayla ilgili yaptığı değerlendirmelerin ardından söz, yarışmanın katılımcılarına verildi.

Taksim gibi zorlayıcı ve önemli bir kamusal alanın hem öğrenci hem profesyonel kategoride yarışmaya açılmasının önemi dile getirildi. Böyle önemli bir kamusal alanda söz söylenecekse bunun tepeden inme bir anlayışla değil, halkın iradesiyle ve katılımıyla sağlanması gerektiği düşüncesi paylaşıldı.

Yarışmanın hazırlık sürecinde Taksim’in sadece tarihinin değil, şu an orada sorunlu bulunan alanların ortaya çıkmasına neden olan durumların da tartışılmasının amaçlandığı ve bu tartışma sonucu elde edilen verilerin kimlerle, hangi kimliklerle ve nasıl yorumlanacağı üzerine değerlendirmeler ve sorgulamalar yapıldığı dile getirildi.

Bir diğer yarışma katılımcısı, projeye “başkasının memnuniyetini kısıtlamadan kendi memnuniyetini sağlama” durumundan yola çıkarak yaklaştıklarını dile getirdi.  

Taksim’de zaman geçirmek istenmemesinin nedenlerini sorgulayarak projeye başladıklarını söyleyen katılımcı, cevapların politik olması durumuyla karşılaştıklarını dile getirdi. Devamlı izlenmek, bariyer görmek nedeniyle rahat edememek, özgür olunması gerekilen kamusal bir alanda özgür olamamak gibi durumların nedenlerine cevap aradıklarını ekledi.

Taksim meydanını önemli kılan olayların neler olduğu, meydana kimlik katan alanların, olayların araştırılması sonucu elde edilen bulguların günümüzde canlandırılmasının amaçlandığı dile getirildi. Fiziksel bir tasarımın istenmemiş olması kısıtlayıcı gözükse de; bu yönlendirmeyle beraber alan ile ilgili hayal kurulabilmesinin önünün açıldığı dile getirildi.

Ödül sahiplerine ödüllerinin verilmesinin ardından kolokyum sona erdi.

İlgili Yarışma