Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması Kolokyumu

Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması Kolokyumu

Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması Kolokyumu, 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü, saat 17.00’de çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması Kolokyumu, 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü, saat 17.00’de çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Ajansı Genel Sektereteri Oktay Kargül’ün açılış konuşmalarıyla başlayan kolokyumun moderatörlüğünü Birge Yıldırım Okta üstlendi.  Başvuru yapan 25 projenin 10’unun ikinci kademede değerlendirildiği yarışmanın kolokyumunda jüri ve katılımcılar yarışmayla ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

İmar planı olmayan bir alanda açılan yarışmanın, Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı süreci ile eşgüdüm içerisinde ilerleyen bir model oluşturduğunu dile getirildi. Yarışma şartnamesinin meslek odalarının dahil olduğu çalıştaylarla, yereli dinleyerek oluşturulması konusuna dikkat çekildi.

Şartname toplantılarında öne çıkan duyarlılıkların ödül grubunda bulunan projelerde yer almadığı eleştirisi yapıldı. Katılım sayısını büyük ölçüde etkilediği düşünülen yarışma ödül miktarları, meydan tanımından uzak önerilerin ödül grubunda yer alması gibi durumlar eleştirildi.

Büyükada’nın ulaşım sorunu, bu ulaşım sorununun yarışma alanı ve önerilerine olan etkisi, ada florasının zenginliği de kolokyumda dile getirilen konulardandı. 

Kolokyumdaki eleştiri ve değerlendirmelerin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması Kolokyumu