Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması Kolokyum ve Ödül Töreni

Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması Kolokyum ve Ödül Töreni

Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması kolokyum ve ödül töreni 10 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30'da İstanbul Planlama Ajansı Florya Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması kolokyum ve ödül töreni 10 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30'da İstanbul Planlama Ajansı Florya Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

İPA Genel Koordinatörü Esra Huri Bulduk, İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanı Serap Öbekci ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan açılış konuşmalarında yarışmayla ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

İBB ve İPA’nın çalışmalarının katılımcılık, kapsayıcılık ve şeffaflık üzerine kurgulandığı ve yarışmaların  bu süreçte uygulanabilecek yöntemlerinden biri olduğu dile getirildi. Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması’nın fonksiyonlarının, kentin gerçek ihtiyaçlarını belirleyen verilere dayalı olarak tespit edilmesinin önemi vurgulanarak, sosyal merkezlerin kentin hikâyesini besleyen, sosyal barışın tesis edildiği alanlar olduğu belirtildi.

Feride Önal’ın moderatörlüğünde gerçekleşen kolokyumda, jüri üyeleri Nurbin Paker, Sevince Bayrak, Pınar Gökbayrak, Sıddık Güvendi, Niyazi Parlar, Sait Ali Köknar, Çetin Bayazit ve Caner Bilgin yarışmayla ilgili değerlendirmelerini paylaşarak katılımcılardan gelen soruları yanıtladılar.

Seçilen projelerin uygulanmasıyla ilgili temenniler paylaşıldı. Yarışmada cesaretli genç ekiplerin yer almasının sevindirici olduğu belirtildi.

Mahalle ölçeğine değinilerek, gündelik hayata katkı koyacak yapıların yarışmayla elde edilmesinin değerli olduğu dile getirildi.

Kentsel sit alanında bulunan Eyüp bölgesinin değerlendirilmesi zor bir alan olduğu dile getirildi. Yarışmanın, mimarları kentsel sit alanları üzerine düşünmeye sevk etmesi nedeniyle de önemli olduğu fikri paylaşıldı.

Yarışma şartnamesinde tanımı yapılan görselleştirme sınırlamalarıyla ilgili katılımcılar eleştirilerini paylaştı.

Projelerde alınan üst ölçek kararlarıyla ilgili olarak plan notları ve imar durumunun uygulanabilirliği tartışıldı.

İmar mevzuatında bulunan teknik gerekliliklerin ödül grubu projelerde dikkate alınmaması katılımcılar tarafından sorgulandı.

Teslimi istenen proje maketinin ölçeğinin 1/333 olması kolokyumda eleştirilen başka bir konu oldu.

Kamu yapılarında güvenliğin mimari çözümler ve işletme birlikteliğinde sağlanması konusu gündeme geldi.

Şartname hazırlığında jürilerin sorumlu olduğu kadar şartnameye uyumlu projeler geliştirmenin de yarışmacıların sorumluluğu olduğu dile getirildi.

Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak Yarışması kolokyumunda jüri üyesi tarafından yapılan “niteliksiz projeler” yorumu hatırlatılarak, mimarlık ortamının eleştiri ortamına açık olması gerekliliği ve kolokyumların mimarlık ortamını eleştiren, açık fikirli ortamlar yaratmasının önemi vurgulandı.

5 farklı alanda birincilik ödülüne layık görülen projelerin müelliflerinin yarışmayla ilgili değerlendirmelerini paylaşmalarının ardından ödül sahiplerine ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.

Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması Kolokyum ve Ödül Töreni Kaydı