Yarışma Jurisi

İzmir Karabağlar Belediyesi Kamusal Açık Mekan ve Kent Meydanı Kentsel Tasarım Proje Yarışması
21 Nisan 2017, Karabağlar Belediyesi
Söke Belediyesi İmar Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması
20 Mart 2015, Söke Belediyesi
İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması
27 Ocak 2020, İzmit Belediyesi