juri üyesi, danışman veya raportör olarak Do��. Dr. Asl�� Altanlar ��� Amasya ��niversitesi Mimarl��k Fak��ltesi hiç bir yarışmada görev almadı.