juri üyesi, danışman veya raportör olarak G��nkut Barka hiç bir yarışmada görev almadı.