Yardımcı Juri

“Mimarca Mekân Anlatımı” Metin Yarışması
07 Ekim 2019, KTMMOB Mimarlar Odası

Danışman Juri

Bodrum'da İki Meydan Bir Cadde Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Yarışması
25 Mart 2021, Bodrum Belediyesi