Yarışma Jurisi

“Mimarca Mekân Anlatımı” Metin Yarışması 2019
07 Ekim 2019, Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (KTMMOB)
KTMMOB Mimarlar Odası Mimarca Mekân Anlatımı Metin Yarışması
05 Ekim 2020, KTMMOB Mimarlar Odası