Yarışma Jurisi

Açık Çağrı: ‘Future Heirlooms | Geleceğe Yadigâr’
07 Haziran 2022, Amerikan Sertağaç İhracat Konseyi (AHEC), The Circle, Yonga Mobilya