Yarışma Jurisi

Mahallem: Bakırköy Uluslararası Katılımlı Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması
14 Ağustos 2017, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği
MimED 2019 Öğrenci Proje Yarışması
04 Ekim 2019, Mimarlık Eğitim Derneği (MimED)