Yarışma Jurisi

Kent Düşleri 9: Atatürk Orman Çiftliği Alanları Değerlendirme Projesi Uluslararası Fikir Yarışması
20 Nisan 2015, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
MimED 2019 Öğrenci Proje Yarışması
04 Ekim 2019, Mimarlık Eğitim Derneği (MimED)