juri üyesi, danışman veya raportör olarak Prof. Dr. Metin ��enbil ��� Gazi ��niversitesi Mimarl��k Fak��ltesi hiç bir yarışmada görev almadı.