Yarışma Jurisi

Merhaba – İzmir SMD Öğrenci Bitirme Projesi Ödülleri 2022
23 Haziran 2022, İzmir Serbest Mimarlar Derneği

Yardımcı Juri

Yapısal Boşluğun Kentle Diyaloğu "İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası" Ulusal Öğrenci Fikir Projesi Yarışması
18 Mart 2021, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi