Juri Başkanlığı

9. Ulusal Mimarlık Ödülleri
, TMMOB Mimarlar Odası