Yarışma Jurisi

Mimarlar Odası 50. Yıl Parkı Proje Yarışması
15 Şubat 2005, TMMOB Mimarlar Odası

Danışman Juri

Kent Düşleri 11: Numune Hastanesi ve Çevresi Değerlendirme Projesi Ulusal Fikir Yarışması
02 Eylül 2019, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi