Yardımcı Rapörtörler

Maltepe Bölge Parkı Fikir Projesi Yarışması
, İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi