1. MANSİYON

17 Mart 2008 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açılıp, projelerin 17 Haziran 2008 tarihine kadar teslim edildiği yarışmada 1. MANSİYON ile ödüllendirilen projenin detayları.
Yarışmayı düzenleyen idare Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yarışmanın düzenlendiği yer Ankara
Yarışmanın tipi Hizmet Binası
Yarışmanın türü Mimari Proje Yarışması
Yarışmanın şekli Ulusal
Yarışmanın yöntemi Tek aşamalı
Yarışmanın yönetmeliği Kamu İhale Kanunu
Projenin durumu Uygulandı