Öğrenci Evi mimari yarışmaları

TMMOB Öğrenci Evi Ulusal Mimari Proje Fikir Yarışması
22 Kasım 2011, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi