İç Mimarlık mimari yarışmaları

Sille'de Turizm Odaklı İç Mekan Tasarım Yarışması
03 Mart 2016, Selçuklu Belediyesi
İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması
15 Mayıs 2018, TMMOB İç Mimarlar Odası