Anma Alanı mimari yarışmaları

Sarıkamış Harekatı Anma Alanları Fikir Yarışması
23 Eylül 2008, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Roboski Müzesi ve Anma Yeri Mimari Tasarım Yarışması
16 Nisan 2014, Roboski Müzesi Derneği
Emek, Barış ve Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması
23 Kasım 2019, TMMOB, KESK, DİSK, TTB, 10 Ekim-Der