İsmail Er, aşağıda listelenen yarışmalarda ödül alan ekipte yer aldı.

EŞDEĞER MANSİYON
21 Nisan 2017, İzmir Karabağlar Belediyesi Kamusal Açık Mekan ve Kent Meydanı Kentsel Tasarım Proje Yarışması
EŞDEĞER MANSİYON
24 Haziran 2004, Denizli Hükümet Konağı Mimari Projesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesi Yarışması
EŞDEĞER ÖDÜL
26 Mart 2018, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tevfik Sırrı Gür Stadyumu İle Çamlıbel Limanı Arası Kıyı Ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması
EŞDEĞER MANSİYON
06 Temmuz 2020, Kayseri Talas Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması
3. MANSİYON
26 Şubat 2021, Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması