Berna Diler, aşağıda listelenen yarışmalarda ödül alan ekipte yer aldı.

EŞDEĞER MANSİYON
18 Temmuz 2016, Bakırköy Demirciler Çarşısı ve Yakın Çevresi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması
4. MANSİYON
29 Haziran 2020, Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması