Bora Yerliyurt, aşağıda listelenen yarışmalarda ödül alan ekipte yer aldı.

EŞDEĞER ÖDÜL
29 Haziran 2020, Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması