Ferdi İnanlı, aşağıda listelenen yarışmalarda ödül alan ekipte yer aldı.

1. ÖDÜL
27 Ocak 2016, 19 Mayıs İzleği Kentsel Tasarım Yarışması
EŞDEĞER MANSİYON
30 Mayıs 2013, Kurbağalıdere Vadisi Fikir Projesi Yarışması
3. MANSİYON
17 Ocak 2020, Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması
3. MANSİYON
29 Haziran 2020, Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması