Kemal Doruk Kaplan, aşağıda listelenen yarışmalarda ödül alan ekipte yer aldı.

2. ÖDÜL
03 Aralık 2019, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bizimköy Mimari Proje Yarışması