Nursen Gümüşsoy Kısar, aşağıda listelenen yarışmalarda ödül alan ekipte yer aldı.

3. ÖDÜL
03 Aralık 2019, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bizimköy Mimari Proje Yarışması
EŞDEĞER ÖDÜL
29 Haziran 2020, Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması