Sezer Bahtiyar, aşağıda listelenen yarışmalarda ödül alan ekipte yer aldı.

4. MANSİYON
27 Ocak 2016, 19 Mayıs İzleği Kentsel Tasarım Yarışması
EŞDEĞER ÖDÜL
26 Mart 2018, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tevfik Sırrı Gür Stadyumu İle Çamlıbel Limanı Arası Kıyı Ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması
3. ÖDÜL
28 Şubat 2020, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması
EŞDEĞER ÖDÜL
02 Mart 2020, Taksim Kentsel Tasarım Yarışması