01 Ekim 2019

Yarışmanın açıldığı tarih

09 Aralık 2019

Yarışmaya son katılıma tarihi

Tercihli

Yarışmanın düzenlendiği yer

Yarışma sona erdi
Sonuç açıklandı
Yarışmayı düzenleyen idare Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (KTMMOB)
Yarışmanın tipi İç Mekan ve Ürün Tasarımı
Yarışmanın türü Öğrenci Projesi Yarışması

Ödüller

1. ÖDÜL

2. ÖDÜL

3. ÖDÜL