Yarışma Jurisi

Zt Ödülleri "NİŞ"
01 Ekim 2019, Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (KTMMOB)
Zt Ödülleri “HAFIZA ARALIĞI ” Uluslararası Mimari Fikir Projesi Öğrenci Yarışması
19 Ekim 2020, KTMMOB Mimarlar Odası

Danışman Juri

MEKÂN ANLATIMI METİN YARIŞMASI-2022
03 Ekim 2022, KTMMOB Mimarlar Odası