Yarışmayı düzenleyen idare İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
Yarışmanın düzenlendiği yer İzmir
Yarışmanın tipi Eğitim Yapısı
Yarışmanın türü Mimari Proje Yarışması
Yarışmanın şekli Ulusal
Yarışmanın yöntemi Tek aşamalı
Yarışmanın yönetmeliği TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği